پاورپوینت ملاحظات هستی شناسانه در قرآن

پاورپوینت ملاحظات هستی شناسانه در قرآن

پاورپوینت ملاحظات هستی شناسانه  در قرآن

پاورپوینت ملاحظات هستی شناسانه  در قرآن

 

 

16اسلاید

 

ملاحظات هستی شناسانه  در قرآن

رابطه فیزیک و متافیزیک

در پشت حجاب طبيعت و ماه در اعماق آسمان چيزي است اسرار آميز كه به وهم در نمي آيد ... او را به هبچ نام نمي توان خواند حواس ما را ياراي احساس وي نيست و اولين صفت او در نيامدن به افهام است .